Hämtat gånger sedan ons mar 1 17:05:56 CET 2000

Texter om gengas:


Källe-generatorn:


Torsten Källes artikel från 1942: Hur Källe-generatorn kom till. En utskriftsvänligare version i PostScript (gzippad, ca 170k).

"Gasgenerator för fuktigt bränsle":


En artikel om "monoratorn" -- gengasaggregatet som gick på dyngsur ved.
I HTML, och i gzippad postscript, cirka 120k.

"Tyska synpunkter på förbättring av vedgasgeneratorer":


En sammanfattning av forskningsresultat om bland annat återvinning av avgasvärme.
Endast i gzippad postscript, cirka 100k.

Läs också Hubendicks kommentarer till Lutz, "Gasgeneratorns verkningsgrad", samma år, endast i gzippad postscript, cirka 40k.


English translations:


The Källe-gasifier (English translation):


Torsten Källe's article from 1942: The making of the Källe-gasifier A pretty print version, PostScript, a4 paper (gzip, abt 170k).

"Gasifier for damp fuel" (English translation):


An artikel about the "monorator" -- a wood gasifier that ran on soaking wet wood. This was the state of the art by the end of WW2.
As HTML, and as gzipped postscript, about 120k.

"German ideas on improvements on wood gasifiers."(English translation):


H. Lutz led a research institute in Germany during WW2. Among other things, they experimented with recapturing exhaust heat, with interesting results.
Only as PostScript (gzip), about 100k.

Also read the Swedish professor Hubendick's comments on Lutz. "Gasifier efficiency" (English translation), PostScript (gzip), about 40k.